Sarađivale smo sa

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje sarađuje sa nevladinim organizacijama, naučnim, strukovnim i obrazovnim institucijama i drugim srodnim organizacionim udruženjima.

U dosadašnjem periodu Udruženje je ostvarilo saradnju sa:

 • Autonomni ženski centar, Beograd
 • S.O.S. Udruženje za žene i decu žrtve nasilja, Niš
 • IAN trauma centar, Niš
 • Glas razlike – Beograd
 • AŽIN – Beograd
 • Viktimološko društvo, Beograd
 • ELSA, lokalna grupa Niš
 • Ženski centar, Leskovac
 • Odbor za građansku inicijativu, Niš
 • Humanitarna organizacija Roma, Niš
 • JUCA, Bor
 • Savet za ravnopravnost polova Vlade RS
 • Komisija za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti, Niš
 • Centar za žensko preduzetništvo Regionalne privredne komore Niš
 • HORA, Valjevo