Elektronski bilten br. 1

Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji Sadržaj: Šta je femicid/femincid? Definicija femicida Razgovor sa dr Slobodankom Konstantinović Vilić, kriminološkinjom, aktivistkinjom i feministkinjom Iz sudskih presuda Mediji izveštavaju o femicidu O projektu “Iskorenjivanje i sprečavanje femicida u Srbiji”

Read More Elektronski bilten br. 1
January 8, 2019

Pravna klinika za zaštitu prava žena

Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju iz Niša, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu (Klinika za građansko pravo) i Advokatska komora u Nišu, zajednički realizuju projekat “Ustanovljavanje klinike za zaštitu prava žena” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, (Establishing Women’s Rights Clinics at Faculty of Law of University of Nis), koji je podržala Kanadska agencija […]

Read More Pravna klinika za zaštitu prava žena
March 8, 2018

Ka rodno osetljivoj Strategiji bezbednosti Grada Niša 2014.

Od 1.jula 2014. Godine Ženski centar realizuje projekat “Ka rodno osetljivoj Strategiji bezbednosti Grada Niša” uz finansijsku pomoć OSCE Mission to Serbia Democratization Department DEMSEC. Osnovni ciljevi projekta su: sagledavanje rodnih obeležja osećanja nesigurnosti i straha od kriminaliteta građanki i građana Niša putem nezavisnog istraživanja od strane ženske NGO; senzibilizacija i edukacija predstavnika institucija sektora […]

Read More Ka rodno osetljivoj Strategiji bezbednosti Grada Niša 2014.
March 8, 2018