Konferencija “Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji”, 14. novembar 2019.

Konferencija “Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji” održana je 14. novembra 2019. godine sa početkom u 10 sati u zgradi Ujedinjenih nacija, Bulevar Zorana Đinđića 64 u Beogradu, u organizaciji Kuće rodnih znanja i politika, FemPlatz-a i Ženskog istraživačkog centra za edukaciju i komunikaciju. Projekat “Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji” realizuju ove tri partnerske ogranizacije, a u okviru regionalnog programa EU/UN Women „Zaustavljanje nasilja prema ženama na zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti“koji podržava UN Women u Srbiji i finansira Evropska unija. Svrha konferencije je predstavljanje rezultata istraživanja o femicidu u Srbiji i otvaranje diskusije o sprečavanju i iskorenjivanju ovog najekstremnijeg oblika kršenja ljudskih prava žena.
Prvo interdisciplinarno istraživanje o femicidu sprovedeno je sa ciljem da se predstavi fenomenologija i etiologija femicida u Srbiji, da se razumeju društveni i institucionalni odgovori na slučajeve femicida u Srbiji i procene kapaciteti relevantnih aktera za efikasno sprečavanje i iskorenjivanje femicida.
U ovom procesu izrađen je Model za prikupljanje podataka o femicidu i date su preporuke koje mogu doprineti boljoj proceni rizika i efikasnoj intervenciji u prevenciji femicida.

11:45 – 12:15 – Pauza

12:15 – 13:45 – Panel: Sprečavanje rodno zasnovanog nasilja i femicida

• Kristijan Kevešević, savetnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Hrvatska
• Lara Dimitrijević, Fondacija za ženska prava, Malta
• Biljana Stepanov, SOS Mreža Vojvodine
Diskusija
Moderatorka: Višnja Baćanović, Kuća rodnih znanja i politika
13:45 – 14:30 – Koktel
Konferencija “Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji” je počela uvodnim izlaganjima Biljane Popović Ivković, državne sekretarke u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Mateje Norčić Štamcar, zamenice šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji i Olje Janković Leković iz UN Women Srbija.
Biljana Popović Ivković, državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova je tom prilikom izjavila:
– “Ženama žrtvama nasilja i eksploatacije mora se poslati jasna poruka da nisu same i da su država, međunarodne organizacije, organizacije civilnog društva i celokupna javnost uz njih. Najveći problem je to što žrtve nemaju hrabrosti da se institucionalno suprotstave nasilniku. Zato je važno da maksimalno podržimo i ohrabrimo svaku od njih da prijavi nasilje, kako bismo otkrili i adekvatno kaznili počinioca”.
“Kroz partnerstvo sa brojnim nevladinim organizacijama, aktivno radimo na suzbijanju rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije, sa naročitim fokusom na višestruko diskriminisane grupe žena u našem društvu – to su mahom Romkinje, žene sa sela i žene sa invaliditetom. Pružili smo podršku u jednom zaista pionirskom istraživanju i izradi dve monografije. Nadamo se da će ovi nalazi biti pokretač institucijama da razmotre procedure, politike i odluke koje sprovode, kako bismo okončali femicid”, rekla je Olja Janković Leković iz UN Women Srbija, na nedovano održanoj konferenciji “Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji”.

Moderatorka uvodnog dela bila je Jelena Milovanović, UN Women

Foto: Petar Vasilčin

O rezultatima istraživanja „Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji“, govorile su prof.dr Slobodanka Konstantinović Vilić, prof.dr Nevena Petrušić, Vida Vilić i doc.dr Natalija Žunić iz Ženskog istraživačkog centra za edukaciju i komunikaciju iz Niša, i Kosana Beker iz udruženja građanki FemPlatz iz Pančeva. Moderatorka je bila Višnja Baćanović, Kuća rodnih znanja i politika
„Ovo je prvo interdisciplinarno istraživanje o femicidu koje je urađeno u Srbiji. Izdvojile smo iz trogodišnjeg perioda, od 2015. do 2017. godine, sve pravosnažne sudske presude za ubistva žena u Srbiji, i izabrale 10 tipičnih studija slučajeva, da predstavimo kako izgleda suđenje za ta krivična dela. Radile smo intervjue sa ubicama u zatvoru, istraživanje stavova svih profesionalaca koji su uključeni u lanac prevencije i zaštite od nasilja, a razgovarale smo i sa ženskim organizacijama koje pružaju podršku ženama žrtvama nasilja“ rekla je Kosana Beker.

Foto: Anastasija Kojić

– „Istraživanje je potvrdilo našu hipotezu da je ubistvu najčešće prethodilo dugogodišnje nasilje. Naročito treba da nas brine što je istraživanje potvrdilo i da je najrizičniji trenutak za ženu onaj čas kada odluči da napusti nasilnika. Jedan broj žena uopšte nije prijavio nasilje, zato što je pogrešno verovao da će ono prestati kada nasilnik bude napušten“, rekla je prof.dr Nevena Petrušić.
U nastavku konferencije održan je i panel “Sprečavanje rodno zasnovanog nasilja i femicida” u okviru kojeg su govorili Kristijan Kevešević, savetnik za pravna pitanja Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova iz Hrvatske, Lara Dimitrijević, iz Fondacije za ženska prava sa Malte i Biljana Stepanov, iz Mreže SOS Vojvodina.

Foto: Petar Vasilčin

January 24, 2020