Elektronski bilten br. 4

Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji

Sadržaj:

 • Saopštenje povodom 18. maja – Dana sećanja na žene žrtve nasilja
 • Uticaj COVID – 19 na ženska prava
 • SAVET EVROPE O PORASTU NASILJA PREMA ŽENAMA TOKOM PANDEMIJE COVID-19
 • Deklaracija Komiteta strana potpisnica Konvencije Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) o implementaciji Konvencije za vreme pandemije COVID-19
 • ANEKS: Moguće aktivnosti i mere koje se mogu preduzeti za vreme pandemije COVID-19 u skladu sa pojedinim odredbama Istanbulske Konvencije
 • Neželjeni efekti COVID-19 na nasilje prema ženama
 • Urodnjavanje – Koronavirus (Covid-19) i femicid
 • Organizacija Telefono Donna: Iskustva iz Italije tokom trajanja pandemije COVID-19, piše Jessica Colombo
 • Pojavnost femicida i obiteljskog nasilja u Republici Hrvatskoj u vrijeme epidemije izazvane bolešću COVID-19, piše Kristijan Kevešević, zamenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova
 • Razgovor sa dr Nevenom Petrušić, redovnom profesorkom Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu: Iskustva iz Srbije tokom trajanja pandemije COVID-19
 • Iz presuda Viših sudova u Šapcu, Leskovcu i Zaječaru
 • Femicid i pokušaji femicida u periodu januar – jun 2020. godine
 • Iskorenjivanje i sprečavanje femicida u Srbiji – II faza
 • Ko smo mi?
July 20, 2020