Elekronski bilten br. 5

Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji Sadržaj: – In memoriam: Dajana Rasel (Diana Russell 1938-2020)– Diana Russell: Odabrani govori o femicidu· Definisanje femicida, uvodni govor predstavljen na Simpozijumu UN o femicidu 26. novembra 2012.godine· Femicid – moć naziva, 5. oktobar 2011. godinaGlobalna koordinacija lokalnih strategija:Preporuke iz Priručnika za praktični pristup za sprečavanje, rešavanje i dokumentovanje […]

Read More Elekronski bilten br. 5
November 2, 2020

Elektronski bilten br. 4

Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji Sadržaj: Saopštenje povodom 18. maja – Dana sećanja na žene žrtve nasilja Uticaj COVID – 19 na ženska prava SAVET EVROPE O PORASTU NASILJA PREMA ŽENAMA TOKOM PANDEMIJE COVID-19 Deklaracija Komiteta strana potpisnica Konvencije Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska […]

Read More Elektronski bilten br. 4
July 20, 2020