Elektronski bilten br. 2

Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji Sadržaj: Rodno zasnovana ubistva žena FEMICID – Namerno ubijanje žena samo zato što su žene Međunarnodni i regionalni pravni dokumenti kojima se zabranjuje nasilje nad ženama Zbog čega su potrebni posebni zakoni da bi zaštitili žene od nasilja? Koliko je žena ubijeno tokom jednog dana širom sveta? Razgovor sa […]

Read More Elektronski bilten br. 2
March 14, 2019