Elektronski bilten br. 2

Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji

Sadržaj:

  • Rodno zasnovana ubistva žena
  • FEMICID - Namerno ubijanje žena samo zato što su žene
  • Međunarnodni i regionalni pravni dokumenti kojima se zabranjuje nasilje nad ženama
  • Zbog čega su potrebni posebni zakoni da bi zaštitili žene od nasilja?
  • Koliko je žena ubijeno tokom jednog dana širom sveta?
  • Razgovor sa Zoricom Mršević, naučnom savetnocom sa Instituta društvenih nauka, Beograd
  • Iz presuda viših sudova u Subotici, Požarevcu i Zrenjaninu
  • Mediji izveštavaju o femicidu
March 14, 2019