Elektronski bilten br. 4

Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji Sadržaj: Saopštenje povodom 18. maja – Dana sećanja na žene žrtve nasilja Uticaj COVID – 19 na ženska prava SAVET EVROPE O PORASTU NASILJA PREMA ŽENAMA TOKOM PANDEMIJE COVID-19 Deklaracija Komiteta strana potpisnica Konvencije Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska […]

Read More Elektronski bilten br. 4
July 20, 2020