Elektronski bilten br. 1

Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji Sadržaj: Šta je femicid/femincid? Definicija femicida Razgovor sa dr Slobodankom Konstantinović Vilić, kriminološkinjom, aktivistkinjom i feministkinjom Iz sudskih presuda Mediji izveštavaju o femicidu O projektu “Iskorenjivanje i sprečavanje femicida u Srbiji”

Read More Elektronski bilten br. 1
January 8, 2019