Poziv na konsultativne sastanke

Pozivamo Vas na konsultativne sastanke na temu:

“Kako do boljeg društvenog i insitucionalnog odgovora na femicid u Republici Srbiji?”

koji će se održati u četvrtak 13. juna, 2019. godine u Višem sudu u Nišu (u prostorijama Pravosudne akademije), sa početkom u 12.00 časova, u ponedeljak, 24. juna, 2019. godine u prostorijama Pravosudne akademije u Beogradu, Terazije br. 41, sa početkom u 12.00 časova i u četvrtak, 27. juna, 2019. godine u prostorijama Pravosudne akademije u Novom Sadu, ul. Sutjeska br. 3, sa početkom u 12.00 časova.

Konsultativni sastanci sa predstavnicama i predstavnicima institucija nadležnih za sprečavanje i postupanje u slučajevima rodno zasnovanog nasilja organizujemo kako bismo zajedno razmotrili mogućnosti za unapređenje institucionalne prakse, u cilju suzbijanja i sprečavanja femicida. Posebna pažnja biće posvećena izazovima u vezi sa kvalifikacijom dela, odmeravanjem kazne i merama prevencije. Na sastancima će biti predstavljeni i rezultati empirijskog istraživanja slučajeva femicida, sprovedenog tokom 2018. i 2019. godine. Agenda se nalazi u prilogu.

Sastanke organizujemo u okviru projekta Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji, koji sprovode Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Udruženje građanki FemPlatz i Kuća rodnih znanja i politika, uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN) i Evropske Unije.

11:30 – 12:00Dolazak i registracija učesnika/ca
12:00 – 12.15Otvaranje sastanka: dobrodošlica i uvodne napomene

Predstavljanje učesnika/ca
12:15 – 12:45Predstavljanje rezultata istraživanja „Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Republici Srbiji“
12:45 – 13:30Izazovi u pravnoj kvalifikaciji krivičnih dela ubistava
13:30 – 13:45Pauza za kafu
13:45 – 14.15Odmeravanje kazne
14.15 – 15:00Kapaciteti institucija sistema i organizacija civilnog društva u pružanju zaštite i podrške ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja – predstavljanje nalaza istraživanja

Kako unaprediti delovanje na prevenciji femicida
15:00-16:00Zajednički ručak

Niš - 13.06.2019.

Beograd - 24.06.2019.

Novi Sad - 27.06.2019.

June 30, 2019