Studenti

U Klinički obrazovni program za zaštitu prava žena uključen je jedan broj studentkinja/studenta koji su obuku započeli 2006. godine i koji već pružaju besplatnu pravnu pomoć, kao i 33 studentkinja/ studenata koji su završili pripremnu obuke i koji su aprila započeli rad sa stvarnim klijentkinjama