Učesnici na Projektu

Projekat realizuje 19 profesora i advokata, koji su posebno obučeni za kliničke metode obrazovanja, a u realizaciju ostalih aktivnosti na Projektu je angažovano još 9 osoba. Sve aktivnosti na Projektu realizuju se na bazi partnerstva Ženskog istraživačkog centra, kao nosioca projekta, Pravnog fakulteta u Nišu i Advokatske komore u Nišu, čiji predstavnici/ce koordinišu projektne aktivnosti.

SPISAK UČESNIKA NA PROJEKTU:

 1. Prof. dr Nevena Petrušić, koordinatorka Projekta
 2. Prof. dr Gordana Stanković
 3. Prof. dr Marijana Pajvančić
 4. Prof. dr Radmila Kovačević Kuštrimović
 5. Prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić
 6. Prof. dr Vojislav Đurđić
 7. Prof. dr Tamara Džamonja Ignjatović
 8. Prof. dr Zoran Radivojević
 9. Prof. dr Mirko Živković
 10. Prof. dr Miroslav Lazić
 11. Prof. dr Miomira Kostić
 12. Prof. dr Nataša Stojanović
 13. Doc. dr Danijela Gavrilović
 14. Mr Natalija Žunić
 15. Mr Marija Lukić, pravnica
 16. Ivana Simonovoć, asistentkinja
 17. Dragi Krstić, advokat
 18. Dejan Ćirić, advokat
 19. Aleksandra Pantić, advokat
 20. Biljana Petrović Adamović, advokatkinja
 21. Danilo Dozet, advokat
 22. Milovan Obradović, advokat
 23. Zorica Stojanović, advokatkinja
 24. Irena Rančić, advokatkinja
 25. Vida Vilić, sudijska pripravnica
 26. Danijeća Jevtić, advokatska pripravnica
 27. Aleksandra Šmigić, sudijska pripravnica
 28. Branko Stevanović, dipl. ing.
Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2018. Sva prava zadržana.