Kako do boljeg društvenog i insitucionalnog odgovora na femicid u Republici Srbiji?

Pozivamo Vas na konsultativni sastanak na temu Kako do boljeg društvenog i insitucionalnog odgovora na femicid u Republici Srbiji?, koji će se održati u četvrtak 13. juna, 2019. godine u Višem sudu u Nišu (u prostorijama Pravosudne akademije), sa početkom u 12.00 časova.

Konsultativni sastanak sa predstavnicama i predstavnicima institucija nadležnih za sprečavanje i postupanje u slučajevima rodno zasnovanog nasilja organizujemo kako bismo zajedno razmotrili mogućnosti za unapređenje institucionalne prakse, u cilju suzbijanja i sprečavanja femicida. Posebna pažnja biće posvećena izazovima u vezi sa kvalifikacijom dela, odmeravanjem kazne i merama prevencije. Na sastanku će biti predstavljeni i rezultati empirijskog istraživanja slučajeva femicida, sprovedenog tokom 2018. i 2019. godine. Agenda se nalazi u prilogu.

Sastanak organizujemo u okviru projekta Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji, koji sprovode Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Udruženje građanki FemPlatz i Kuća rodnih znanja i politika, uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN) i Evropske Unije.

Molimo Vas da prisustvo potvrdite najkasnije do 11.06.2019. godine, elektronskom poštom, na adresu office@genderhub.org.rs ili na broj telefona 060 537 90 77.

Za sva pitanja i dodatne informacije Vam stojimo na raspolaganju i unapred Vam zahvaljujemo na saradnji.

AGENDA

11:30 – 12:00 Dolazak i registracija učesnika/ca

12:00 – 12.15 Otvaranje sastanka: dobrodošlica i uvodne napomene Predstavljanje učesnika/ca

12:15 – 12:45 Predstavljanje rezultata istraživanja „Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Republici Srbiji“

12:45 – 13:30 Izazovi u pravnoj kvalifikaciji krivičnih dela ubistava

13:30 – 13:45 Pauza za kafu

13:45 – 14.15 Odmeravanje kazne

14.15 – 15:00 Kapaciteti institucija sistema i organizacija civilnog društva u pružanju zaštite i podrške ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja – predstavljanje nalaza istraživanja Kako unaprediti delovanje na prevenciji femicida

15:00-16:00 Zajednički ručak

June 6, 2019