Ciljevi

  • unapređivanje istraživanja od strane žena, za žene i na temu žena;
  • proučavanje društvenog statusa žene radi sagledavanja njenog prisustva u istoriji, nauci, umetnosti i društvu uopšte;
  • istraživanje nasilja prema ženama i drugih oblika kršenja ženskih ljudskih prava;
  • povećanje učešća žena u svim sferama društvenog života;
  • eliminisanju diskriminacije žena;
  • artikulisanja interesa, stavova i specifičnosti žena radi afirmacije snage ženskih sposobnosti;
  • podizanja kulturne svesti i samosvesti o položaju žena i rodnim odosima;
  • ostvarivanje komunikacije među ženama u cilju povezivanja, razvijanja i jačanja kapaciteta za unapređenje položaja žena u svim sferama privatnog i javnog života;
  • promena ideološke predstave o ženi kao pasivnoj i podređenoj u svim odnosima;
  • prevazilaženje predrasuda i stereotipa o rodnim odnosima.