Iskorenjivanje i sprečavanje femicida u Srbiji

Nasilje nad ženama je globalni fenomen koji utiče na živote žena i devojčica širom sveta. Najekstremniji vid nasilja nad ženama je femicid, odnosno, ubistvo žene učinjeno iz mržnje prema ženama, prezira, želje za dominacijom nad ženom i kontrolom nad njenim životom. U Srbiji, kao i u većini zemalja, praćenje slučajeva femicida nije sistematizovano. Radi boljeg razumevanja i prepoznavanja okolnosti i situacija koje mogu dovesti do femicida i uspostavljanja modela za prikupljanje podatka nastao je projekat „Iskorenjivanje i sprečavanje femicida u Srbiji”.

Cilj projekta „Iskorenjivanje i sprečavanje femicida u Srbiji“ je procena kapaciteta relevantnih aktera za razumevanje dinamike, prirode i oblika femicida, kao i poboljšanje aktivnosti koje doprinose boljoj proceni rizika i efikasnoj intervenciji u prevenciji femicida.

U okviru projekta realizujemo istraživanje koje ćemo sprovesti u nekoliko faza. U prvoj fazi, prikupljamo podatke od relevantnih institucija na lokalnom nivou (centar za socijalni rad, policija, tužilaštvo, različiti pružaoci usluga), kroz uvid u procedure i preduzete aktivnosti kada je u pitanju nasilje prema ženama, intervjue sa profesionalcima/kama zaposlenim u istim ustanovama i pružaocima usluga kako bi se stekao uvid urazumevanje nasilja prema ženama, uključujući i femicid. Drugi deo istraživanja obuhvata analizu presuda sa pratećim dokumentima prikupljenim od viših sudova u Srbiji, deset studija slučajeva femicida koji su učinjeni u partnerskom odnosu, uvid u policijske i izveštaje ustanova za sudsku medicinu, dubinske intervjue sa počiniocima femicida.

Prikupljeni podaci će obezbediti šire informacije o opštim karakteristikama femicida u Srbiji i biće korišćeni za razvijanje modela za prikupljanje podataka o femicidu, modela o istrazi femicida i za izradu operativnih smernica za prepoznavanje rizika. Tokom 2019. godine organizovaćemo obuke za relevantne aktere, konferenciju i kampanju za informisanje o prirodi i karatkeristikama femicida u Srbiji.

Projekat „Iskorenjivanje i sprečavanje femicida u Srbiji“ traje od juna 2018. do juna 2019. godine, a sprovode ga Kuća rodnih znanja i politika iz Novog Sada, FemPlatz iz Pančeva i Ženski istraživački centar iz Niša, uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) i Evropske unije.