Pravna klinika za zaštitu prava žena

Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju iz Niša, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu (Klinika za građansko pravo) i Advokatska komora u Nišu, zajednički realizuju projekat “Ustanovljavanje klinike za zaštitu prava žena” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, (Establishing Women’s Rights Clinics at Faculty of Law of University of Nis), koji je podržala Kanadska agencija za međunarodni razvoj, u okviru Programa lokalnih inicijativa (CIDA LIP).

Realizacija Projekta otpočela je januara 2007. godine i trajaće do kraja 2007. godine.

Generalni cilj Projekta – Povećanje kapaciteta i osnaživanje partnerstva između organizacija koje učestvuju u Projektu, sa ciljem da pojačaju svoj uticaj i daju veći doprinos uspostavljanju pristupačnog, transparentnog i efektivnog pravosudnog sistema, koji je senzibilisan za rodne odnose i probleme sa kojima se suočavaju pripadnice marginalizovanih društvenih grupa prilikom ostvarivanja prava na pravu zaštitu.

Koordinatorka Projekta: prof. dr Nevena Petrušić

Koordinacioni tim: prof. dr Radmila Kovačević-Kuštrimović, prof. dr Miomira Kostić, dr Danijela Gavrilović, mr Natalija Žunić, Aleksandar Pantić i Irena Ranković.

Više o ovom projektu možete saznati ovde.

March 8, 2018